در حال بارگذاری ویدیو ...

Bananza - موزیک ترند

Aesthetics
Aesthetics

اهنگ اصلی برای ۱۲ ساله پیشه!!
و میکس‌ش ترند شده
خود اهنگش عادی و قدیمیه
Bananza [belly dancer] x temperature (slowed+reverb) — tiktok version

نظرات (۶)

Loading...

توضیحات

Bananza - موزیک ترند

۱۵ لایک
۶ نظر

اهنگ اصلی برای ۱۲ ساله پیشه!!
و میکس‌ش ترند شده
خود اهنگش عادی و قدیمیه
Bananza [belly dancer] x temperature (slowed+reverb) — tiktok version