در حال بارگذاری ویدیو ...

سند ملی برای موسیقی ایران! همینقدر عجیب

ارکست سمفونی موسیقی فیلم
ارکست سمفونی موسیقی فیلم

قرار بود تکلیف موسیقی مشخص شود. اختلاف نظرها کنار گذاشته شود و بر أساس یک سند واحد برای این هنر و راویانشان تصمیم گیری شود .
عصر ایران؛ سحر طاعتی ــ ۹ سال پیش تدوین سندی برای روشن شدن تکلیف موسیقی در دستور کار دولت قرار گرفت سندی که تا به امروز همچنان در مرحله ارزیابی و تدوین گیر کرده است و این در حالی است که هنرمندان موسیقی در همه ادورار تاریخی حتی با محدودیتهایی که بعضا اعمال میشده راوی هنرشان بودند اما هیچ گاه نیازمند تصمیم گیری دیگران برای ساز و آوازشان نبوده و نیستند.

قرار بود با این سند تکلیف موسیقی مشخص شود. اختلاف نظرها کنار گذاشته شود و بر أساس یک سند واحد برای این هنر و راویانشان تصمیم گیری شود.

اما فارغ از اینکه نه این سند و نه هیچ سند دیگری نمی تواند برای هنر و هنرمند تصمیم بگیرد . مگر موسیقی ایرانی از سده هفتم میلادی که توسط باربد به گوش همگان رسید تا به امروز با سند پیش رفته و به کارش ادامه داده که الان نیازمند سند باشد آن هم در دوران کنونی با این همه پیشرفت آگاهی؟

طی چندین دهه گذشته موسیقی ایرانی بواسطه مرگ پیشکسوتانش بخشی از گنجینه های خودش را را از دست داده اما هیچ گاه خاموش نشده و همچنان نیز در جریان است و راویان آن تنها وارثانی هستند که برای هنرشان تصمیم میگیرند چه سند موسیقی باشد و چه نباشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سند ملی برای موسیقی ایران! همینقدر عجیب

۱ لایک
۰ نظر

قرار بود تکلیف موسیقی مشخص شود. اختلاف نظرها کنار گذاشته شود و بر أساس یک سند واحد برای این هنر و راویانشان تصمیم گیری شود .
عصر ایران؛ سحر طاعتی ــ ۹ سال پیش تدوین سندی برای روشن شدن تکلیف موسیقی در دستور کار دولت قرار گرفت سندی که تا به امروز همچنان در مرحله ارزیابی و تدوین گیر کرده است و این در حالی است که هنرمندان موسیقی در همه ادورار تاریخی حتی با محدودیتهایی که بعضا اعمال میشده راوی هنرشان بودند اما هیچ گاه نیازمند تصمیم گیری دیگران برای ساز و آوازشان نبوده و نیستند.

قرار بود با این سند تکلیف موسیقی مشخص شود. اختلاف نظرها کنار گذاشته شود و بر أساس یک سند واحد برای این هنر و راویانشان تصمیم گیری شود.

اما فارغ از اینکه نه این سند و نه هیچ سند دیگری نمی تواند برای هنر و هنرمند تصمیم بگیرد . مگر موسیقی ایرانی از سده هفتم میلادی که توسط باربد به گوش همگان رسید تا به امروز با سند پیش رفته و به کارش ادامه داده که الان نیازمند سند باشد آن هم در دوران کنونی با این همه پیشرفت آگاهی؟

طی چندین دهه گذشته موسیقی ایرانی بواسطه مرگ پیشکسوتانش بخشی از گنجینه های خودش را را از دست داده اما هیچ گاه خاموش نشده و همچنان نیز در جریان است و راویان آن تنها وارثانی هستند که برای هنرشان تصمیم میگیرند چه سند موسیقی باشد و چه نباشد.

موسیقی و هنر