Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۳۵ بازدید

پرس سرشانه دمبل دراز کش طاق باز

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی پرس سرشانه دمبل دراز کش طاق باز
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم