Skip to main content
۳۱,۰۸۱ بازدید

  • Negin
  • zahra
  • Amir
  • OnlyTwo Sisters Bubbles & Blossom

بزرگتر ها چه چیز هایی را می توانند از بچه ها یاد بگیرند؟

سخنرانی هایTED
کانال تایید شده سخنرانی هایTED
منتشر شده در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸