Skip to main content
تک بلیط
۳۰,۳۱۷ بازدید

فوتبال چه چیزی را در مورد آزادی به ما یاد می دهد؟

سخنرانی هایTED
کانال تایید شده سخنرانی هایTED
منتشر شده در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸