در حال بارگذاری ویدیو ...

نهج البلاغه خوانی - 215

۲ نظر گزارش تخلف
Li In Suk
Li In Suk

ادامه نامه 53 :
6 -جایگاه صحیح مشورت:
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده، که تو را از نیکوکارى باز مى دارد، و از تنگدستى مى ترساند.
ترسو را در مشورت کردن دخالت نده، که در انجام کارها روحیّه تو را سست مى کند.
حریص را در مشورت کردن دخالت نده، که حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مى دهد.
همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونى هستند که ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ است.
بدترین وزیران تو، کسى است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده، و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند، زیرا که آنان یاوران گناهکاران، و یارى دهندگان ستمکارانند.
تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته، امّا گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشند: کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده، و گناه کارى را در گناهى کمک نرسانده باشند.
هزینه این گونه از افراد بر تو سبک تر، و یاریشان بهتر، و مهربانیشان بیشتر، و دوستى آنان با غیر تو کمتر است. آنان را از خواص، و دوستان نزدیک، و راز داران خود قرار ده،
سپس از میان آنان افرادى را که در حق گویى از همه صریح ترند، و در آنچه را که خدا براى دوستانش نمى پسندد تو را مدد کار نباشند، انتخاب کن، چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند.

ادامه دارد......

https://www.namasha.com/v/FaiUFlmj
https://www.namasha.com/v/5WetpRyX

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

نهج البلاغه خوانی - 215

11 لایک
2 کامنت

ادامه نامه 53 :
6 -جایگاه صحیح مشورت:
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده، که تو را از نیکوکارى باز مى دارد، و از تنگدستى مى ترساند.
ترسو را در مشورت کردن دخالت نده، که در انجام کارها روحیّه تو را سست مى کند.
حریص را در مشورت کردن دخالت نده، که حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مى دهد.
همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونى هستند که ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ است.
بدترین وزیران تو، کسى است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده، و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند، زیرا که آنان یاوران گناهکاران، و یارى دهندگان ستمکارانند.
تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته، امّا گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشند: کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده، و گناه کارى را در گناهى کمک نرسانده باشند.
هزینه این گونه از افراد بر تو سبک تر، و یاریشان بهتر، و مهربانیشان بیشتر، و دوستى آنان با غیر تو کمتر است. آنان را از خواص، و دوستان نزدیک، و راز داران خود قرار ده،
سپس از میان آنان افرادى را که در حق گویى از همه صریح ترند، و در آنچه را که خدا براى دوستانش نمى پسندد تو را مدد کار نباشند، انتخاب کن، چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند.

ادامه دارد......

https://www.namasha.com/v/FaiUFlmj
https://www.namasha.com/v/5WetpRyX

مذهبی