Skip to main content
بلک میرور
۳۴ بازدید

اسکرابر /دستگاه نظافت کف زمین / زمین شوی صنعتی / کف شو

شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶

اسکرابر ، دستگاه زمین شوی صنعتی است برای نظافت کف زمین ، شستشوی صنعتی کف سالن های ورزشی و بهداشت در اماکن صنعتی کاربرد دارد