Skip to main content
۱۷۶ بازدید

آموزش حرکت پرس شانه هالتر از جلو روی نیمکت با پشتی کوتاه Seated Barbell Military Press

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پرس شانه هالتر از جلو روی نیمکت با پشتی کوتاه Seated Barbell Military Press
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم