در حال بارگذاری ویدیو ...

سیاست جدید وزارت بهداشت درمورد محل خدمت پزشکان

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

وزیر بهداشت گفته از این به بعد سقفِ کارانه و پلکانِ درآمد پزشکان، متناسب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد.طبق سیاست جدید وزارت بهداشت، جذب و ماندگاریِ پزشکان در مناطق محروم وارد فاز نهایی شده تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت تسهیل شود.به گفتۀ وزیر بهداشت، یکی از عوامل نابرابریِ خدمات سلامت در مناطق محروم، توزیع نامتوازن پزشکان در سطح کشور است که برای رفع این عامل، باید انگیزۀ پزشکان برای حضور در مناطق محروم افزایش یابد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سیاست جدید وزارت بهداشت درمورد محل خدمت پزشکان

1 لایک
0 کامنت

وزیر بهداشت گفته از این به بعد سقفِ کارانه و پلکانِ درآمد پزشکان، متناسب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد.طبق سیاست جدید وزارت بهداشت، جذب و ماندگاریِ پزشکان در مناطق محروم وارد فاز نهایی شده تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت تسهیل شود.به گفتۀ وزیر بهداشت، یکی از عوامل نابرابریِ خدمات سلامت در مناطق محروم، توزیع نامتوازن پزشکان در سطح کشور است که برای رفع این عامل، باید انگیزۀ پزشکان برای حضور در مناطق محروم افزایش یابد.

اخبار و سیاست