Skip to main content
زولا
۱۰۸ بازدید

تعادل و تمرکز بچه ها

zakeri
zakeri
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بازی با توپ زنگ ورزش برای دانش آموزان پایه های اول و دوم دبستان ؛ بچه ها توپ را از پشست سر به هم دیگر انتقال می دهند .
اینکار به تقویت تمرکز و تعادل و هماهنگی اعضاء بدن بچه ها کمک خواهد کردو همچنین بچه ها به کار گروهی و وحدت تشویق می شوند .