Skip to main content
۲,۳۷۵ بازدید

آیا می توان استخوان انسان را خارج از بدن رشد داد؟

دکتر محمد صادق کرمانی
کانال تایید شده دکتر محمد صادق کرمانی
منتشر شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷