Skip to main content
زولا
۵۲۴ بازدید

ما چه هستیم؟

ویدلرن
ویدلرن
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

در این ویدئو به چیستی انسان و سازوکار بدن انسان پرداخته می شود
ویدئوهای بیشتر در www.vidlearn.ir