در حال بارگذاری ویدیو ...

ادعای ترامپ و تشابه با فیلم قیصر از زبان سخنگوی دولت

۱۰۶ بازدید
ارتباطات گستران کادوس
ارتباطات گستران کادوس

سخنگوی دولت ،علی ربیعی ، درخصوص ادعای ترامپ راجع به حمله به پهبادهای ایرانی گفت : دیالوگ مسعود کیمیایی در فیلم قیصر مرا به یاد ادعای ترامپ انداخت !
http://kadoos-anzali.com

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال