Skip to main content
۸۸۱ بازدید

برنامه محرمانه جاسوسی امارات پروژه Raven

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

شبکه تی آر تی در گزارشی به پروژه جاسوسی امارات از کشورهای دیگر پرداخته. اطلاعات این شبکه از فردی به دست آمده که شرکت او قبلا با امارات در این پروژه همکاری می کرد. جاسوسی ها از افرادی چون امیر قطر، مخالفان قطری و اماراتی انجام می شد. فناوری مورد استفاده، از سوی سعود القحطانی، در جاسوسی از جمال خاشقجی نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.