Skip to main content
نماوا
۷۲ بازدید

پیشنهاد کارشناس دینی برنامه سیما برای مجازات مرتکبین حوادث اخیر

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸

ابوالفضل بهرام‌پور کارشناسی ارشد ادبیات وعلوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در صداسیما در ۵ آذر ماه می‌گوید که قرآن گفته که مخالفان را نباید کشت بلکه باید زجرکش کرد و به دار آویخت و دست راست و پای چپشان را قطعه‌قطعه کرد...