در حال بارگذاری ویدیو ...

تغییر سن در شناسنامه

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

بعضی ها تصور می کنند که تغییر سن در شناسنامه به راحتی امکان پذیر می باشد در حالیکه با توجه به اینکه اسناد دولتی از جمله شناسنامه خدشه ناپذیر می باشد بنابراین دادگاه تمام سعی و تلاش خود را در کشف حقیقت و تشخیص سن واقعی متقاضی به کار میبرد لذا تغییر سن بیشتر اوقات امکان پذیر نمی باشد این ویدیو را تا آخر ببینید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال