در حال بارگذاری ویدیو ...

ملاک پرداخت دیه یوم الادا است!!

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

طبق قانون و رویه قضایی ملاک محاسبه و پرداخت دیه مبلغ تعیین شده در سال پرداخت است و تاریخ صدور و قطعیت حکم ملاک نیست بنابراین کسانی که فکر میکنند پرونده خود را طولانی کنند سخت در اشتباه هستند.این ویدیو را تاآخر ببینید.

موسسه حقوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال