در حال بارگذاری ویدیو ...

به‌کام دربار

fater media
fater media

#ببینیم

وقتی قدرتمندان و درباریان امکانات عمومی را فقط و فقط مال خودشان می‌دانستند و به قول خودشان «رعیت» حق استفاده نداشت!

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

به‌کام دربار

۰ لایک
۰ نظر

#ببینیم

وقتی قدرتمندان و درباریان امکانات عمومی را فقط و فقط مال خودشان می‌دانستند و به قول خودشان «رعیت» حق استفاده نداشت!

حوادث