در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی اثر لباس کار در برقگرفتگی

۲,۱۸۳ بازدید
۰ نظر
گزارش تخلف
الکترونیک سبزوارEsabzevar.ir
الکترونیک سبزوارEsabzevar.ir

الکترونیک سبزوار-esabzevar.ir-
مستند برق گرفتگی خطوط فشار قوی و حوادث صنعت برق در خطوط برقدار و 20 کیلو ولت به بالا- 290 فیلم واقعی - CD 16
1-اتصالی در خطوط 230 کیلو ولت(1-4)
2-اتصالی در دکل برق پست فشار قوی(
3-سقوط دکل فشار قوی
4-آتش سوزی ترانس برق (45)

5-انفجار (53)

6-آتش سوزی ترانس برق(55)

6-مجموعه ای از اتصالی ها و آتش سوزی خطوط 20 کیلو ولت(56)


7-طنز حمله دکل برق(57

8-اتصالی خطوط فشار قوی کنار جاده(59)

9-مشاهده آرک باز شدن سکسیونر خطوط فشار قوی(60)


10-مشاهده نوسانات خطوط فشار قوی در زمان طوفان(66)


11-مشاهده آرک جدا شدن اتصالات خط گرم (68)

12-اتصال خطوط فشار قوی به علت جمع نشدن سیم های ارت(71)
-مشاهده آرک بسته شدن سکسیونر پست برق (73)


14-نمونه ای از کار گروههای اجرایی در پست برق(75)

15-گیر افتادن سارق برق در بین دکل برق (79)


16-گیر افتادن چترباز در تهران بین خطوط برقدار دکل(202)


17-اتصال خطوط برق در زیر برف(304)

18-تست تجهیزات فشار قوی در آزمایشگاه و مشاهده آرک (305)


19-مشاهده اثر عبور جریان (306)


20-نمایی از شبکه برق 800 کیلو ولت(307)

21-آتش سوزی پست برق(308)


22-آتش سوزی ترانس برق پست فشار قوی(309)


23-آتش سوزی ترانس قدرت پست فشار قوی(310)

24-آزمایش 1000000 ولتی تسلا و اثرآن برروی انسان (312)


25-برق گرفتگی در خطوط راه آهن هند روی قطار (313)


26-اتصال خطوط فشار قوی روی دکل(314)

27-اتصالی و آرک شدید روی ترانس قدرت بدون عملکرد رله های حفاظتی(315)


28-اتصالی روی خطوط فشار قوی و آرک شدید بدون عملکرد حفاظت های خطوط انتقال(316)


29-مشاهده اثر انداختن سیم روی خطوط فشار قوی (317)

30-مشاهده اثر جدا کردن اتصالات فشار قوی(318)


31-اتصال خطوط فشار قوی در محل اتصالات تیر برق بدون عملکرد رله های حفاظتی (319)


32-آزمایش اثر میدان الکتریکی بدون رعایت فاصله در خطوط فشار قوی(320)

33-شنا و پرش از روی دکل برق (321)


34-اثر عبور جریان در ترانسفورماتور (322)


35-نمایش میدان الکتریکی در خطوط فشار قوی هنگام کار در حوزه برقدار(323)

فیلم و حوادث واقعی از برخورد رعد و برق به انسان و حیوانات cd 17

38-آتش سوزی وانفجار توربین(326)

39-آتش سوزی ترانس قدرت(327)

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال