Skip to main content
۱۲۸ بازدید

  • golbanoo

موشن گرافیک - راهنما جامع خواب خوب

Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس
منتشر شده در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

ساعت ۱۱ شب تا چهار صبح برخی هورمون‌هایی که برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند در خواب ترشح می‌شوند و اگر فردی در این ساعات بیدار باشد، قطعا این هورمون‌ها نمی‌توانند به طور مناسب در بدنش ترشح شوند.