Skip to main content
بلک میرور
۱۹۷ بازدید

  • Nc.0=_=

اعتراض نخبگان ایرانی به فیلترینگ تلگرام

الفبان - آموزش بازاریابی و کسب و کار اینترنتی
الفبان - آموزش بازاریابی و کسب و کار اینترنتی
منتشر شده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

وقتی از عامه مردم تا نخبگان همه با یک چیزی مخالفند، خواهشمندیم شما هم به خواست عمومی مردم احترام بگذارید. «گزارش شاهین صمد پور»