Skip to main content
۸۷ بازدید

انتقاد امام جمعه محترم گلپایگان به بانک مرکزی و دولت

پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

امام جمعه محترم گلپایگان در خطبه های نماز جمعه نقش بعضی از اخلاگران اقتصادی در بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز و همچنین نقش دولت در این زمینه را به روشنی بیان فرمودند