Skip to main content
۳۳ بازدید

ساخت کدام آثار تاریخی اروپا بیش از ۵۰۰ سال طول کشید؟

داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

ساخت آن ۶۳۲ سال به درازا کشید و در این میان برای ۳۰۰ سال ساخت بنا متوقف شد و از آن به عنوان اصطبل و انبار استفاده می‌کردند؛ سخن از کلیسای جامع کلن است. این ب...