امین ایران پناه

امین ایران پناه

معرفی کتاب ناطور دشت ۰۱:۵۸
۳۶ بازدید ۶ روز پیش
تولید محتوا و درآمدزایی از طریق آن ۰۲:۱۸
دلیل اهمیت تولید محتوا چیست؟ ۰۳:۴۰
۳۳ بازدید ۲۱ روز پیش
برندسازی شخصی چیست؟ ۰۲:۰۶
۳۹ بازدید ۲۴ روز پیش
معرفی کتاب بازاریابی پرمحتوا ۰۲:۴۱
۱۶ بازدید ۱ ماه پیش
استعداد داری یا نه؟ ۰۴:۴۳
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
معرفی کتاب عقاید یک دلقک ۰۲:۲۷
۲۸ بازدید ۱ ماه پیش
چرا باید کسب و کارمان را آنلاین کنیم؟ ۰۴:۵۸
تمایز در برندسازی شخصی ۰۴:۵۹
۳۳ بازدید ۱ ماه پیش
ویژگی های یک مدیرعامل خوب چیست؟ ۰۴:۴۸
فقط داشتن یک سایت کافی نیست ۰۸:۰۵
۵۶ بازدید ۲ ماه پیش
معرفی کتاب قلاب ۰۳:۴۶
۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
راه اندازی یک کسب و کار با حل یک مشکل ۰۵:۰۰
معرفی کتاب خاطرات کاناپه ی فروید ۰۲:۰۴
به فکر راه اندازی یک کسب و کار هستی؟ ۰۲:۳۰
معرفی کتاب دید اقتصادی ۰۵:۵۸
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
این منم، امین ایران پناه هستم ۰۷:۴۹
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
تعیین واحد تصمیم گیری مشتری ۰۵:۰۲
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
موقعیت رقابتی‌تان را ترسیم کنید ۰۴:۴۸
شایستگی محوری‌تان را مشخص کنید ۰۵:۳۸
ده مشتری بعدی خود را شناسایی کنید ۰۶:۰۲
تعیین کمیت ارزش پیشنهادی ۰۵:۴۶
۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
تعیین مشخصات سطح بالای محصول ۰۴:۵۴
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
مورد کاربری چرخه حیات کامل ۰۵:۴۲
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
محاسبه اندازه کل بازار خط مقدم ساحلی ۰۴:۵۲
همیشه در حال جستجو باشید ۰۰:۵۹
۷۷ بازدید ۴ ماه پیش
اعتماد به نفس داشته باش ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
ساخت پروفایل کاربر نهایی ۰۴:۲۷
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
انتخاب بازار خط مقدم ساحلی ۰۶:۵۹
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
مهارت یا مدرک؟ ۰۱:۰۰
۱۰۰ بازدید ۶ ماه پیش
دلیل اهمیت تقسیم‌بندی بازار چیست؟ ۰۶:۱۴
چرا باید کارآفرینی را شروع کنیم؟ ۰۸:۵۸
کیفیت خدماتت را بالا ببر ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
انتخاب درست در یادگیری و مطالعه ۰۰:۵۸
فرصت را بساز ۰۰:۵۹
۸۶ بازدید ۷ ماه پیش
تنها مزیت رقابتی واقعی ۰۰:۵۸
۷۶ بازدید ۷ ماه پیش
کتابخوانی و یادگیری به کمک آن ۰۷:۴۲
۱۵۲ بازدید ۷ ماه پیش
در یک موضوع متخصص نیستم ۰۰:۵۸
۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
یادگیری در وقت اضافه ۰۹:۰۱
۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
قسمت 00 - معرفی پادکست فلسفه های پوچ ۰۳:۰۴
چرا از شروع کردن می‌ترسیم؟ ۰۶:۱۹
۸۱ بازدید ۸ ماه پیش
قسمت 00 - معرفی پادکست حیوان ناطق ۰۱:۵۳
خودتان باشید ۰۰:۵۹
۷۵ بازدید ۸ ماه پیش
تغییر زندگی با تغییر تفکر ۰۰:۵۸
۱۰۸ بازدید ۸ ماه پیش
تقصیر هیچکس نیست ۰۱:۰۰
۹۵ بازدید ۸ ماه پیش
آرام اما پیوسته ۰۰:۵۷
۷۴ بازدید ۸ ماه پیش
چشم گیری دائمی نیست ۰۰:۵۶
۷۲ بازدید ۸ ماه پیش
چشم گیری با کارهای کوچک ۰۱:۰۰
۸۸ بازدید ۸ ماه پیش
عجیب نباش قدرتمند باش ۰۰:۵۹
۱۱۵ بازدید ۸ ماه پیش
چیزی بسازید که افراد علاقه دارند ۰۰:۵۹
دو چیز الزامی برای موفقیت ۰۱:۰۰
۶۶ بازدید ۸ ماه پیش
بازاریابی و محصول جدا از هم نیستند ۰۰:۵۸
سه فاکتور مهم سنجش محصول ۰۰:۵۶
۵۸ بازدید ۸ ماه پیش
با حل مشکل شروع کنید ۰۰:۵۴
۱۰۲ بازدید ۹ ماه پیش