امین ایران پناه

امین ایران پناه

معرفی کتاب خاطرات کاناپه ی فروید ۰۲:۰۴
به فکر راه اندازی یک کسب و کار هستی؟ ۰۲:۳۰
معرفی کتاب دید اقتصادی ۰۵:۵۸
۴۷ بازدید ۱۳ روز پیش
این منم، امین ایران پناه هستم ۰۷:۴۹
۵۳ بازدید ۲۴ روز پیش
فرآیند جذب مشتری دست به جیب را ترسیم کنید ۰۵:۳۲
تعیین واحد تصمیم گیری مشتری ۰۵:۰۲
۴۸ بازدید ۲۸ روز پیش
موقعیت رقابتی‌تان را ترسیم کنید ۰۴:۴۸
۵۴ بازدید ۲۸ روز پیش
شایستگی محوری‌تان را مشخص کنید ۰۵:۳۸
۴۲ بازدید ۲۸ روز پیش
ده مشتری بعدی خود را شناسایی کنید ۰۶:۰۲
تعیین کمیت ارزش پیشنهادی ۰۵:۴۶
۵۶ بازدید ۲۸ روز پیش
تعیین مشخصات سطح بالای محصول ۰۴:۵۴
۴۳ بازدید ۲۸ روز پیش
مورد کاربری چرخه حیات کامل ۰۵:۴۲
۶۰ بازدید ۲۸ روز پیش
محاسبه اندازه کل بازار خط مقدم ساحلی ۰۴:۵۲
همیشه در حال جستجو باشید ۰۰:۵۹
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
اعتماد به نفس داشته باش ۰۰:۵۹
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
ساخت پروفایل کاربر نهایی ۰۴:۲۷
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
انتخاب بازار خط مقدم ساحلی ۰۶:۵۹
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
مهارت یا مدرک؟ ۰۱:۰۰
۹۴ بازدید ۳ ماه پیش
دلیل اهمیت تقسیم‌بندی بازار چیست؟ ۰۶:۱۴
چرا باید کارآفرینی را شروع کنیم؟ ۰۸:۵۸
کیفیت خدماتت را بالا ببر ۰۰:۵۹
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
انتخاب درست در یادگیری و مطالعه ۰۰:۵۸
فرصت را بساز ۰۰:۵۹
۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
تنها مزیت رقابتی واقعی ۰۰:۵۸
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
کتابخوانی و یادگیری به کمک آن ۰۷:۴۲
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
در یک موضوع متخصص نیستم ۰۰:۵۸
۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
یادگیری در وقت اضافه ۰۹:۰۱
۶۱ بازدید ۵ ماه پیش
قسمت 00 - معرفی پادکست فلسفه های پوچ ۰۳:۰۴
چرا از شروع کردن می‌ترسیم؟ ۰۶:۱۹
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
قسمت 00 - معرفی پادکست حیوان ناطق ۰۱:۵۳
خودتان باشید ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
تغییر زندگی با تغییر تفکر ۰۰:۵۸
۱۰۲ بازدید ۵ ماه پیش
تقصیر هیچکس نیست ۰۱:۰۰
۸۳ بازدید ۵ ماه پیش
آرام اما پیوسته ۰۰:۵۷
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
چشم گیری دائمی نیست ۰۰:۵۶
۷۰ بازدید ۵ ماه پیش
چشم گیری با کارهای کوچک ۰۱:۰۰
۸۶ بازدید ۵ ماه پیش
عجیب نباش قدرتمند باش ۰۰:۵۹
۱۰۴ بازدید ۵ ماه پیش
چیزی بسازید که افراد علاقه دارند ۰۰:۵۹
دو چیز الزامی برای موفقیت ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۵ ماه پیش
بازاریابی و محصول جدا از هم نیستند ۰۰:۵۸
سه فاکتور مهم سنجش محصول ۰۰:۵۶
۵۸ بازدید ۵ ماه پیش
با حل مشکل شروع کنید ۰۰:۵۴
۹۴ بازدید ۶ ماه پیش
طریقه ایجاد اعتبار و اعتماد سازی ۰۰:۵۹
دلیل اهمیت یادگیری مهارت جدید ۰۰:۵۹
۸۰ بازدید ۶ ماه پیش
از اصلاح مداوم غافل نشوید ۰۱:۰۰
۸۳ بازدید ۶ ماه پیش
ارزیابی کلیدی برای موفقیت ۰۰:۵۶
۵۷ بازدید ۶ ماه پیش
تفکر را هرگز فراموش نکنید ۰۰:۵۹
۸۱ بازدید ۶ ماه پیش
بر اساس حقایق اقدام کنید ۰۰:۵۹
۶۷ بازدید ۶ ماه پیش
کار تیمی را یاد بگیرید ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
همه مشتری شما نیستند ۰۰:۵۹
۴۳ بازدید ۶ ماه پیش
چگونه عطسه کنندگان را شناسایی کنیم؟ ۰۰:۵۹
استاندارد زندگی دیگران را افزایش دهید ۰۰:۵۹
دستمزد بیشتر می خواهی؟ ۰۰:۵۹
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
عطسه کنندگان را پیدا کنید ۰۰:۵۹
۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
برای موانع و مشکلات آماده باشید ۰۰:۵۹