Skip to main content
✗Someone✗

✗Someone✗

-هر طایفه‌ای ز من گمانی دارد،من زانِ خودم، چُنان‌که هستم هستم-

خدافظ:|
00:00
خدافظ:|
۱۴ روز پیش

-[Fake Love[BTS-
04:03
-[Fake Love[BTS-
۲۲ روز پیش

-[Omfg[Lil peep-
03:18
-[Omfg[Lil peep-
۲۷ روز پیش

-[Daydream[J-Hope-
04:00
-[Daydream[J-Hope-
۲۷ روز پیش

-[Persona[RM-
02:53
-[Persona[RM-
۲۸ روز پیش

-[Seesaw[SUGA-
04:07
-[Seesaw[SUGA-
۱ ماه پیش

-[Hope World[J-Hope-
03:23
-[Hope World[J-Hope-
۱ ماه پیش

-[My Blood-MV-[TØP-
03:56
-[My Blood-MV-[TØP-
۱ ماه پیش

-[Lane Boy[TØP-
04:13
-[Lane Boy[TØP-
۱ ماه پیش

-[The Judge[TØP-
04:50
-[The Judge[TØP-
۱ ماه پیش

-[Agust D[Suga-
03:54
-[Agust D[Suga-
۱ ماه پیش

-[MY Blood-8D-[TØP-
03:51
-[MY Blood-8D-[TØP-
۱ ماه پیش

-[Trees[TØP-
04:19
-[Trees[TØP-
۱ ماه پیش

-از پنجره..-
00:00
-از پنجره..-
۲ ماه پیش
-Poker Face-
04:02
-Poker Face-
۷ ماه پیش