دکتر اکرم مهدیزاده شاهی

دکتر اکرم مهدیزاده شاهی

درمان ناباروری ۰۰:۲۷
دلایل سقط مکرر ۰۰:۴۰
درصد چندقلوزایی ۰۰:۱۲
عیدتون مبارک ۰۰:۵۹
فیلم سزارین ۰۰:۲۱
لقاح ازمایشگاهی ۰۰:۵۷
معجزه تولد ۰۰:۱۲
چرا فریز تخمک ؟ ۰۰:۴۷
کنگره بین المللی ۰۱:۱۷
زیبایی افرینش ۰۰:۳۴
تست پاپ اسمیر ۰۱:۰۵
ای وی اف مثبت ۰۰:۲۷
آی وی اف مثبت ۰۰:۳۷
تولد مهدیس خانم ۰۰:۲۳
تعیین جنسیت ۰۰:۵۸
حاملگی دوقلویی ۰۱:۰۹
دستگاه RF پلاسما ۰۰:۵۶
رضایت از ای وی اف ۰۰:۳۶
تنبلی تخمدان ۰۰:۵۴
فریز تخمک ۰۰:۵۴
پارسال
داستان 9 ماه بارداری ۰۳:۴۹
معجزه تولد ۰۰:۱۲
۲ سال پیش
علت سقط های مکرر ۰۰:۴۰
مراحل آی وی اف ۰۱:۱۴
IVF موفق 3 قلویی! ۰۰:۳۲
نتیجه IVF موفق ۰۰:۳۶
۲ سال پیش
نتیجه IVF موفق ۰۰:۳۴
۲ سال پیش
تولد آقا آرسام ۰۰:۲۳
فیلم اتاق عمل سزارین ۰۱:۲۴
تولد شاهان کوچولو ۰۰:۱۷
پروژسترون در بارداری ۰۱:۳۴
بارداری بعد از 4 سال ۰۱:۱۵