دکتر اکرم مهدیزاده شاهی

دکتر اکرم مهدیزاده شاهی

درمان ناباروری ۰۰:۲۸
مراحل انجام ای وی اف ۰۱:۱۵
ای وی اف موفق سه قلویی ۰۰:۳۳
دلایل سقط مکرر ۰۰:۴۱
۲۳ روز پیش
درصد چندقلوزایی ۰۰:۱۲
عیدتون مبارک ۰۰:۵۹
۲۳ روز پیش
فیلم سزارین ۰۰:۲۱
۲۳ روز پیش
لقاح ازمایشگاهی ۰۰:۵۸
معجزه تولد ۰۰:۱۳
۲۳ روز پیش
مرسیییی ماماااان !!! ۰۳:۵۰
چرا فریز تخمک ؟ ۰۰:۴۷
کنگره بین المللی ۰۱:۱۷
زیبایی افرینش ۰۰:۳۵
۲۳ روز پیش
تست پاپ اسمیر ۰۱:۰۶
۲۳ روز پیش
ای وی اف مثبت ۰۰:۲۷
۲۳ روز پیش
آی وی اف مثبت ۰۰:۳۸
۲۳ روز پیش
تولد مهدیس خانم ۰۰:۲۳
تعیین جنسیت ۰۰:۵۹
۲۳ روز پیش
حاملگی دوقلویی ۰۱:۱۰
حرکت اسپرم ها و لقاح ۰۲:۴۳
دستگاه RF پلاسما ۰۰:۵۶
رضایت از ای وی اف ۰۰:۳۶
تنبلی تخمدان ۰۰:۵۴
۲۳ روز پیش
فریز تخمک ۰۰:۵۵
۲۳ روز پیش
داستان 9 ماه بارداری ۰۳:۵۰
معجزه تولد ۰۰:۱۳
۷ ماه پیش
علت سقط های مکرر ۰۰:۴۱
مراحل آی وی اف ۰۱:۱۵
IVF موفق 3 قلویی! ۰۰:۳۳
نتیجه IVF موفق ۰۰:۳۶
۹ ماه پیش
نتیجه IVF موفق ۰۰:۳۴
۱۰ ماه پیش
تولد آقا آرسام ۰۰:۲۴
۱۰ ماه پیش
فیلم اتاق عمل سزارین ۰۱:۲۴
تولد شاهان کوچولو ۰۰:۱۸
پروژسترون در بارداری ۰۱:۳۴
بارداری بعد از 4 سال ۰۱:۱۶