در حال بارگذاری ویدیو ...

بارداری موفق بعد از 10 سال (با روش IVF)

دکتر اکرم مهدیزاده شاهی
دکتر اکرم مهدیزاده شاهی

تصاویر سونوگرافی بارداری بعد 10 سال به روش آی وی اف توسط دکتر اکرم مهدی زاده شاهی
https://dr-mehdizadehshahi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-ivf/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بارداری موفق بعد از 10 سال (با روش IVF)

۰ لایک
۰ نظر

تصاویر سونوگرافی بارداری بعد 10 سال به روش آی وی اف توسط دکتر اکرم مهدی زاده شاهی
https://dr-mehdizadehshahi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-ivf/