دورونزدیک

دورونزدیک

ویروس کرونا در فرودگاه ... ۰۰:۵۹
۳۸۳ بازدید پارسال
دیدنی ترین مراسم سال نو ۲۰۲۰ ۰۰:۵۱
۴,۲۷۶ بازدید پارسال
... ۰۰:۴۷
۶۱ بازدید پارسال
ساخت ماشین پرنده به واقعیت پیوست ۰۰:۴۹
... ۰۰:۴۸
۵۳ بازدید پارسال
... ۰۰:۵۹
۹۴ بازدید پارسال
راه رفتن روی خطرناکترین پل ۰۰:۵۹
۸۶ بازدید پارسال
زندگی روزمره در کانادا ۰۰:۲۰
۵۵ بازدید پارسال
ماشین پرنده واقعی ۰۱:۱۹
۲۱۱ بازدید پارسال
برج آمبولواوا  ambuluwawa tower ۰۰:۴۶
۱۰۷ بازدید پارسال
تکنولوژی پرواز 2020 ۰۰:۱۹
۷۴ بازدید پارسال
تایم لپسی زیبا از شفق قطبی ۰۲:۰۰
۷۸,۸۹۸ بازدید پارسال
جیمبو در واقعیت ۰۰:۱۹
۱۷۱ بازدید پارسال
کنسرت زنده و درجه یک در پرواز ۰۰:۵۱
۲۱۲ بازدید پارسال
غار شگفت انگیز درجزیره پالاوان ۰۰:۳۹
گارسون های اسکیت سوار ۰۰:۳۶
۳۶۷ بازدید پارسال
شاهکار معماری چینی ها ۰۰:۳۷
۷۹ بازدید پارسال
مجسمه سخنگو درفرودگاه ۰۲:۰۰
۱۹۷ بازدید پارسال
مهماندار باحال آلمانی ۰۰:۴۴
۵۰۶ بازدید پارسال
کاپیتان نوازنده تا حالا دیدین ؟ ۰۱:۰۰
فرود هواپیمای جت در اتوبان ۰۱:۰۰
۱۶۶ بازدید پارسال
دومین بانوی کاپیتان ایرانی ۰۰:۴۲
۲۰۳ بازدید پارسال
تاکسی هوایی در هند ۰۰:۲۶
۴۶۷ بازدید پارسال
استندآپ مهماندار در پرواز ۰۰:۵۸
۸۹ بازدید پارسال
موزه ملی قطر ۰۲:۰۰
۹۶ بازدید پارسال
یهترین اختراع بشریت! ۰۰:۴۸
۱۰۶ بازدید پارسال
قایق سواری در برف ۰۱:۰۰
۷۹ بازدید پارسال
شهربازی انگری بردز در دوحه قطر ۰۱:۵۴
GTA در واقعیت ۰۰:۴۸
۷۸۳ بازدید پارسال
خدمه پرواز باید ورزشکار باشه ۰۰:۲۰
اتفاقی زیبا در پرواز امارات ۰۱:۰۰
۳۰۲ بازدید پارسال
هول کردن مسافر هنگام پرواز ۰۰:۳۷
۱۹۵ بازدید پارسال
شبیه ساز کابین خلبان ۰۲:۱۴
۹۴ بازدید ۲ سال پیش
نابغه کوچک Qatar airways ۰۲:۵۷
۲۶۸ بازدید ۲ سال پیش
سفری از باغهای پسته تا  هواپیما های جت ۰۹:۰۹