در حال بارگذاری ویدیو ...

دیدن این صحنه ها در سال 2019 بسیار عجیب به نظر میرسد.

دورونزدیک
دورونزدیک

در حال حاضر در بیشتر ایرلان ها کشیدن سیگار ممنوع است، شاید جالب باشه بدونید که کشیدن سیگار در پرواز جرم جنائی محسوب میشود و هر ایرلان با توجه به قوانین ایرلاین ها و قوانین آن کشور میتواند فرد خطا کار را جریمه کند، در خیلی از موارد علاوه بر جریمه نقدی مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته میشود که شامل یک روز تا ده سال محکومیت زندان میباشدبه علاوه بسیاری از شرکتها فرد خاطئ را در اولین فرودگاه مسیر پیاده کرده و برای همیشه از پرواز او با شرکت خود ممانعت میکنند چیزی شبیه برخورد با یک تبهکار حرفه ای

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دیدن این صحنه ها در سال 2019 بسیار عجیب به نظر میرسد.

۱ لایک
۰ نظر

در حال حاضر در بیشتر ایرلان ها کشیدن سیگار ممنوع است، شاید جالب باشه بدونید که کشیدن سیگار در پرواز جرم جنائی محسوب میشود و هر ایرلان با توجه به قوانین ایرلاین ها و قوانین آن کشور میتواند فرد خطا کار را جریمه کند، در خیلی از موارد علاوه بر جریمه نقدی مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته میشود که شامل یک روز تا ده سال محکومیت زندان میباشدبه علاوه بسیاری از شرکتها فرد خاطئ را در اولین فرودگاه مسیر پیاده کرده و برای همیشه از پرواز او با شرکت خود ممانعت میکنند چیزی شبیه برخورد با یک تبهکار حرفه ای

سرگرمی و طنز