Skip to main content
بلک میرور
۴۷ بازدید

دیدن این صحنه ها در سال 2019 بسیار عجیب به نظر میرسد.

دورونزدیک
دورونزدیک
منتشر شده در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

در حال حاضر در بیشتر ایرلان ها کشیدن سیگار ممنوع است، شاید جالب باشه بدونید که کشیدن سیگار در پرواز جرم جنائی محسوب میشود و هر ایرلان با توجه به قوانین ایرلاین ها و قوانین آن کشور میتواند فرد خطا کار را جریمه کند، در خیلی از موارد علاوه بر جریمه نقدی مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته میشود که شامل یک روز تا ده سال محکومیت زندان میباشدبه علاوه بسیاری از شرکتها فرد خاطئ را در اولین فرودگاه مسیر پیاده کرده و برای همیشه از پرواز او با شرکت خود ممانعت میکنند چیزی شبیه برخورد با یک تبهکار حرفه ای