گروه فلز: واردات و عرضه استنلس استیل ۰۰:۳۶
ورق استنلس استیل در ساخت خودرو ۰۰:۵۶
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
ورق استنلس استیل در بدنه خودرو ۰۲:۱۰
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
ورق استنلس استیل و کاربردهای آن ۰۲:۵۲
فرایند نورد ورق استیل ۰۲:۴۸
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
عرضه ورق استنلس استیل با گروه فلز ۰۰:۳۴
ورق استنلس استیل نگیر ۰۰:۴۰
۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
گروه فلز- عرضه کننده ورق استیل ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
گروه فلز (عرضه کننده استنلس استیل) ۰۱:۰۰
ورق استیل در مجسمه سازی ۰۱:۰۰
۹۵ بازدید ۳ ماه پیش
ورق استیل نسوز (محصول کمپانی کلمبوس) ۰۱:۰۰
ورق استیل 304 ۰۰:۵۱
۸۰ بازدید ۴ ماه پیش
استنلس استیل ۰۱:۴۴
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
آشنایی با استنلس استیل ۰۰:۴۸
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
بکارگیری ورق استیل در ساخت قاشق و چنگال ۰۵:۱۴
ورق استنلس استیل (محصول کمپانی یوسکو) ۰۰:۳۲
ورق استیل در صنعت غذایی ۰۰:۵۷
۶۲ بازدید ۵ ماه پیش
شکل دهی استیل ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۵ ماه پیش
عید فطر مبارک باد ۰۰:۱۰
۳۹ بازدید ۵ ماه پیش
فرایند تولید ظروف استیل از ورق استیل ۰۲:۲۱
ورود ورق استیل آسرینوکس ۰۰:۵۳
۶۱ بازدید ۵ ماه پیش
فرایند تولیدورق  استنلس استیل ۰۸:۴۶
۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
تولید استیل ۰۱:۰۰
۵۷ بازدید ۶ ماه پیش
بسته بندی ورق استیل ۰۱:۰۰
۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
گروه فلز - تبریک سال نو ۰۰:۱۵
۷۸ بازدید ۷ ماه پیش
مخزن سازی ۰۳:۰۰
۵۷ بازدید ۷ ماه پیش
ورق استیل 316 ۰۱:۰۰
۷۲ بازدید ۷ ماه پیش
ورق استیل 316 ۰۱:۰۰
۸۴ بازدید ۸ ماه پیش
تولید ورق استیل ۰۶:۴۴
۴۱ بازدید ۸ ماه پیش
ورق استیل در ساخت سینک ظرفشوئی ۰۵:۰۰
۷۹ بازدید ۸ ماه پیش
گروه فلز - ورود کویل ورق استیل نسوز ۰۱:۰۲
گروه فلز واردات و عرضه استنلس استیل ۰۰:۵۴
گروه فلز - واردات ورق استنلس استیل ۰۱:۰۰
گروه فلز - واردات و عرضه استنلس استیل ۰۰:۱۹