Skip to main content
m.mahtab(فنچول نماشا)براظهور امام  زمان (,ع)صلوات

m.mahtab(فنچول نماشا)براظهور امام زمان (,ع)صلوات

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر که داده ات نعمت است نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان== ===خداوندا روزگاری شهر ما ویران نبود/دین فروشی اینقدر ارزان نبود/نغمه ی مطرب دوای جان نبود/هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود/دختران را بی حجابی ننگ بود/رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود/آخر ای پرده نشین فاطمه/کی رسی بر داد دین فاطمه .......زندگی باید کرد!گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ ،گاه باید رویید در پس این باران ،گاه باید خندید بر غمی بی پایان ،لحظه هایت بی غم ،شادباشی هردم.اگه دنبال میکنی تا دنبال بشی رد دنبال بزن

خخخخخخخخخ
00:15
خخخخخخخخخ
۲ سال پیش