تغییر رنگ پوست مایکل جکسون ۱۱:۴۷
۲,۰۴۱ بازدید ۴ سال پیش
همه ی شاهکار های مایکل جکسون ۰۱:۳۷
۶,۶۰۰ بازدید ۴ سال پیش
heal the world ۰۰:۵۹
۴۰۲ بازدید ۴ سال پیش
?will you be there (برای خدا) ۰۶:۲۲
۳۶۶ بازدید ۴ سال پیش
stranger in Moscow ۰۵:۲۲
۲۷۶ بازدید ۴ سال پیش
childhood ۰۴:۲۸
۵۲۶ بازدید ۴ سال پیش
ادیت خیلی خوبیه از موزیک ویدیو های مایکل ۰۰:۵۳
تیکه ی مایکل از اهنگ we are the world ۰۱:۰۰
۸۱۳ بازدید ۴ سال پیش
leave me alone ۰۴:۳۶
۳۱۴ بازدید ۴ سال پیش
the lost children ۰۳:۴۴
۹۶۸ بازدید ۴ سال پیش
smooth criminal ۰۹:۲۲
۳,۴۵۰ بازدید ۴ سال پیش
... ۰۱:۰۰
۴۸۸ بازدید ۴ سال پیش
.don't stop till you get enough ۰۴:۱۲
۲۶۴ بازدید ۴ سال پیش
حالا واقعا کی بده؟ ۱۶:۱۴
۹۹۹ بازدید ۴ سال پیش
اولین اجرا! بسیار بیادماندنی! بسیار زیبا! ۰۴:۵۷
you were there ۰۳:۰۲
۸۹۶ بازدید ۴ سال پیش
michael & lisa & omer ۰۰:۲۲
۵۲۰ بازدید ۴ سال پیش
Billie jean ۰۰:۴۶
۴,۴۱۲ بازدید ۴ سال پیش
یکی از اهنگ مورد علاقم.مرد درون اینه! ۰۷:۰۴