Skip to main content
parmida

parmida

زندگی لحظه هایست که برای ثانیه های مرده می سوزانیم...

کلا...
00:08
کلا...
۱ ساعت پیش

بچه ها @-@
00:02
بچه ها @-@
۲ ساعت پیش

چالش نفس
00:05
چالش نفس
۲ ساعت پیش

قلب کوچک من
00:02
قلب کوچک من
۱۱ ساعت پیش

#ما_همینیم
00:02
#ما_همینیم
۱۱ ساعت پیش

برای مامانم @~@
03:24
برای مامانم @~@
۱۲ ساعت پیش

زندگی ما
00:02
زندگی ما
۸ روز پیش

عاشق شدم
00:02
عاشق شدم
۱۰ روز پیش

خستم...
00:05
خستم...
۱۱ روز پیش

گاهی...
00:02
گاهی...
۱۳ روز پیش

خیلی قشنگه@-@
02:41
خیلی قشنگه@-@
۱۳ روز پیش

طنز:/
00:02
طنز:/
۱۷ روز پیش

...
04:08
...
۴ ماه پیش
bts : not today
04:50
bts : not today
۶ ماه پیش