در حال بارگذاری ویدیو ...

مشخص کردن ایمن شریان و ورید کیسه صفرا

۰ نظر گزارش تخلف
دکترشهرام نظری
دکترشهرام نظری

مشخص کردن ایمن شریان و ورید کیسه صفرا در ضمن کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک ضامن یک عمل ایمن است.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.