در حال بارگذاری ویدیو ...

روش اخته کردن بره

رضا
رضا

اخته کردن بره یا بزغاله با کش، روشی مرسوم جهت عقیم سازی این حیوانات است. برای آشنایی با علل این کار لینک درج شده را مطالعه نمایید. https://afsharsheep.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%87/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روش اخته کردن بره

۰ لایک
۰ نظر

اخته کردن بره یا بزغاله با کش، روشی مرسوم جهت عقیم سازی این حیوانات است. برای آشنایی با علل این کار لینک درج شده را مطالعه نمایید. https://afsharsheep.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%87/