Skip to main content
۲۴۶ بازدید

کابوس سهمیه بنزین

حسن ریوندی Hasan Reyvandi
کانال تایید شده حسن ریوندی Hasan Reyvandi
منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولین واکنش ما به گرون شدن بنزین صف وایسادن تو پمپ بنزیناست