Skip to main content
۲۹ بازدید

آندرس رووزو چطور یک رود افسانه ای جوشان در آمازون یافتم

استارت نو پلاس
استارت نو پلاس
منتشر شده در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸

وقتی آندرس روزو پسری کوچک در پرو بود، پدر بزرگش داستانی با جزئیات خاص برایش تعریف کرد: رودی در اعماق آمازون وجود دارد که می جوشد انگار که آتش زیر آن روشن باشد. دوازده سال بعد، پس از تحصیل بعنوان یک زمین شناس، روزو برای کشف رود جوشان به سفری به اعماق جنگل آمریکای جنوبی رفت. در زمانی که ظاهرا همه چیز مشخص شده ، اندازه گیری شده ودرک شده، در سفر روزو برای کاوش رود بپیوندید.و ...