در حال بارگذاری ویدیو ...

سه روش مخرب برای جلوگیری از پیشرفت در سال 1400

khaazani
khaazani

این روش هارا اکر انجام دهیم نه تنها مانع پیشرفتمان میشود ،بلکه از انچه که هستیم پایین تر هم میرویم

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال