Skip to main content
نماوا
۱,۳۰۸ بازدید

  • تورج امین فر

تمرین بدنسازی پشت پا دمبل

تورج امین فر
تورج امین فر
منتشر شده در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷

پشت پا دمبل
روی میز شیب دار به شکم دراز بکشید و دمبل بین پاهایتان قرار دهید.
کامل پایین سپس کامل بالا و مکس کنید
کامل پایین و بالا مکس http://badansazy.com