در حال بارگذاری ویدیو ...

تمرین بدنسازی پشت پا دمبل

تورج امین فر
تورج امین فر

پشت پا دمبل
روی میز شیب دار به شکم دراز بکشید و دمبل بین پاهایتان قرار دهید.
کامل پایین سپس کامل بالا و مکس کنید
کامل پایین و بالا مکس http://badansazy.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال