Skip to main content
۶۳۷ بازدید

  • Farhad
  • Adrian:)

طنز و شومنی جالب سامان طهرانی در جمع پزشکان و پرستاران شریف

سامان طهرانی
سامان طهرانی
منتشر شده در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶

اجرای برنامه طنز و استندآپ کمدی توسط سامان طهرانی هنرمند تقلید صدا و شومن در جمع خدمتگراران عزیز جامعه پزشکی
لبخند شما یک دنیا می ارزه