در حال بارگذاری ویدیو ...

نمونه کار تقلید صدای خوانندگان (سامان طهرانی)

گروه نمایشی کاریزما
گروه نمایشی کاریزما

سامان طهرانی
هنرمند تقلید صدا و شومن
در جشن های ارگانی و سازمانی
جهت ارتباط با مدیر برنامه سامان طهرانی با شماره های
09338606732 و 09339636461 تماس حاصل فرمایید

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.