در حال بارگذاری ویدیو ...

2- آماده سازی صفحه کورین | اصول اولیه اجرای کورین

۰ نظر
گزارش تخلف
صفحه کورین پیش ساخته  گرانکس
صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

پیش از شروع نصب ضخامت و نوارلبه ها می بایست از حیث رنگ و وضعیت سطح درنور مناسب مورد آزمایش چشمی قرار گیرند. به آرامی هر دو سطح را سمباده بزنید و سپس با پارچه مرطوب وضعیت تطابق رنگ آنها را کنترل نمایید.
در هوای سرد، زمان گیرایش چسب افزایش می یابد. در دماهای بالا، چسب به سرعت می گیرد و فرصت انجام کار کوتاه خواهد شد، نوارهای لبه در دماهای پائین شکننده می شوند.
www.granex.org

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

2- آماده سازی صفحه کورین | اصول اولیه اجرای کورین

0 لایک
0 کامنت

پیش از شروع نصب ضخامت و نوارلبه ها می بایست از حیث رنگ و وضعیت سطح درنور مناسب مورد آزمایش چشمی قرار گیرند. به آرامی هر دو سطح را سمباده بزنید و سپس با پارچه مرطوب وضعیت تطابق رنگ آنها را کنترل نمایید.
در هوای سرد، زمان گیرایش چسب افزایش می یابد. در دماهای بالا، چسب به سرعت می گیرد و فرصت انجام کار کوتاه خواهد شد، نوارهای لبه در دماهای پائین شکننده می شوند.
www.granex.org

آموزش