Skip to main content
صفحه کورین پیش ساخته  گرانکس

صفحه کورین پیش ساخته گرانکس

کورین گرانکس ،صفحه رویه ای یکپاچه ای است که علاوه بر تنوع رنگ و زیبایی منحصر به فرد، از دوام بسیار بالایی در برابر ضربه و فرسایش برخوردار است. کورین گرانکس را به علت پیش ساخته بودنش ،باکیفیت بالا و یکسان در کل سطح ، می توانید طی زمان بسیار کوتاه تری نسبت به صفحات کورین سنتی نصب کنید.