در حال بارگذاری ویدیو ...

مصاحبه رئیس بخش بین الملل دانشگاه پزشکی اوفا با گروه ستاره داوود

۰ نظر گزارش تخلف
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

مصاحبه اختصاصی دکتر رسول فرشاتوف در مورد دانشجویان ایرانی دانشگاه دولتی پزشکی اوفا با نماینده شرکت بین المللی ستاره داوود
www.davidstar.net

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.