در حال بارگذاری ویدیو ...

دانشگاه پاولوف سنت پترزبورگ بخش سوم

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بررسی کامل دانشگاه پزشکی پاولوف روسیه، شرایط ورود به دانشگاه پاولوف، ارائه اختصاصی از گروه بین المللی ستاره داوود
WWW.DAVIDSTAR.NET

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.