در حال بارگذاری ویدیو ...

دانشگاه ملی سنت پترزبورگ بخش سوم

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بررسی کامل دانشگاه ملی سنت پترزبورگ؛ بررسی شرایط تحصیل و و ورود به دومین دانشگاه برتر روسیه-ارائه اختصاصی از کارگزار رسمی روسیه گروه بین المللی ستاره داوود
www.davidstar.net

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.