در حال بارگذاری ویدیو ...

دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

معرفی کامل دانشگاه علوم پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ؛ شرایط ورود به دانشگاه پزشکی مورد تائید وزارت بهداشت ایران در روسیه، ارائه اختصاصی از گروه بین المللی ستاره داوود
www.davidstar.net

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.