در حال بارگذاری ویدیو ...

دانشگاه ملی سن پترزبورگ

بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود
بخش رسانه گروه بین المللی ستاره داوود

بررسی کامل دانشگاه ملی سنت پترزبورگ روسیه، دومین دانشگاه برتر روسیه؛ ارائه اختصاصی از کارگزار تحخصصی روسیه گروه بین المللی ستاره داوود
www.davidstar.net

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.