در حال بارگذاری ویدیو ...

صدای وزوز

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا
کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا

وزوز گوش به عنوان صدای اضافی که در گوش یا در سر شنیده می شود شناخته می شود. صدای وزوز می تواند شبیه به صدای سوت، صدای جیرجیر و ... باشد.همچنین صدای وزوز در هر فرد نسبت به دیگران متفاوت باشد.
کلینیک شنوایی و سمعک نجوا
02188343584

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صدای وزوز

۰ لایک
۰ نظر

وزوز گوش به عنوان صدای اضافی که در گوش یا در سر شنیده می شود شناخته می شود. صدای وزوز می تواند شبیه به صدای سوت، صدای جیرجیر و ... باشد.همچنین صدای وزوز در هر فرد نسبت به دیگران متفاوت باشد.
کلینیک شنوایی و سمعک نجوا
02188343584

آموزش