Skip to main content
شهر فرش
۴۳۵ بازدید

ترامپ : رسانه های آمریکایی فاسد و جعل کننده هستند

میهن دوست
میهن دوست
منتشر شده در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۸